/ Trämodeller / Flygplan

Fabrikat
DUMAS Guillows Sullivan