/ Trämodeller / Flygplan

Fabrikat
DUMAS FMS Guillows Sullivan