Därför är det så inspirerande att skriva dagbok

Skälen till att skriva dagbok är många. Det är roligt, avkopplande och läkande. Få hobbyer är så terapeutiska som skrivande just för att man verkligen kan skriva av sig känslor och tankar. Men en dagbok kan också vara ett kreativt skrivprojekt. Eftersom dagboken mest är till för din egen skull kan du utforska skrivandet genom …